Wie is een erkend tabakoloog

De titel van erkend tabakoloog is wettelijk beschermd en mag enkel worden toegekend aan mensen die de opleiding ‘Tabakologie- en Rookstopbegeleiding’ afgerond hebben. Dit  is een interuniversitaire (Universiteit Antwerpen, Vrije Universiteit Brussel, Katholieke Universiteit Leuven en Universiteit Gent) permanente vorming, georganiseerd door de Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding (VRGT) in samenwerking met de Stichting tegen Kanker.

 

 

Een geregistreerde tabakoloog verbindt er  zich er toe de Vlaamse werkwijze te volgen. Dit betekent ook een engagement van kwaliteitsborging dat onder andere betekent:

  • te werken in het Nederlands. Om tegemoet te komen aan aan de individuele noden en mogelijkheden van de deelnemer kan de rookstopbegeleiding gebeuren in een andere taal;
  • te werken binnen de tarieven zoals door de Vlaamse Overheid bepaald;
  • geen andere commerciële activiteiten uit te voeren tijdens zijn begeleidingen;
  • kwaliteitsvolle, respectvolle en klantgerichte begeleiding aan te bieden;
  • mee te werken aan de registratie van gegevens en de toelating te geven tot evaluatie;
  • actief zijn eigen deskundigheid te bevorderen.